ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3...

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้รับรางวัล "สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย"  โดยมี...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

07

02 2019

- ร่วมขบวนแห่ในเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ รอบตลาดปากน้ำโพ (7-8 กุมภาพันธ์ 2562 )

04

02 2019

- วงดนตรีลูกทุ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาแสดงในงานเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ณ เวทีหาดทรายแม่น้ำเจ้าพระยา

01

02 2019

- Open House และการแสดงละครเวที ของคณะนิเทศศาสตร์ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

22

01 2019

- เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา ยูโด และมวยปล้ำ "นครสวรรค์เกมส์"ประจำปี 2562 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (22-30 มกราคม 2562)

22

01 2019

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ รู้-รักเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

17

01 2019

- แนะแนวการศึกษาหลักสูตร "การจัดการนวัตกรรมการค้าปลีก" มจพ.ร่วมกับ CP ALL

11

01 2019

- สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

02

01 2019

- สอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2561 (6-7,10-14 มกราคม 2562)